biblia

Dlaczego Pismo Święte po śląsku?

Ślonsk - moja łojcowizna, moje przonie


Biblia, w całości lub niektóre z jej ksiąg, została już przetłumaczona na ponad 2500 języków. W Afryce, Azji, Indonezji wydawane są tłumaczenia na języki, którymi posługuje się zaledwie kilka tysięcy osób. W Europie również wydano wiele tłumaczeń fragmentów Pisma Świętego na gwary i lokalne dialekty. W Polsce wydano Nowy Testament m.in. po kaszubsku i góralsku.

Patrząc na śląską tradycję, wielopokoleniowy dorobek kulturowy i pszonie do naszy - Ślązaków - godki, należałoby wypełnić obecną lukę, tak aby ta najważniejsza Księga Świata zabrzmiała również po śląsku.

Jak to jest napisane?

Akuratne choby rzykanie Kościoła


Tłumaczenie zostało dokonane zachowując ugruntowaną strukturę rozdziałów i wersów. Zastosowano styl tradycyjny, określany, jako "styl religijny" (nieco podniosły). Tłumaczenie oparte jest o podejście komunikacyjne, w którym dosłowność tłumaczenia nie jest bezwzględnie konieczna, ważniejsze jest przekazanie zrozumiałego i wiernego znaczeniowo komunikatu. Jednak, ponieważ tłumaczenie dokonane jest z wydania w języku polskim, jego dosłowność, w stosunku do tego wydania, jest zachowana w bardzo znacznym stopniu. Tłumaczenie jest zrealizowane w oparciu o Biblię ks. Jakuba Wujka. Najważniejszym założeniem jest zachowanie wierności przekładu z utrwalonego wielowiekową tradycją polskiego tłumaczenia. W pisowni nie zastosowano kodyfikacji, opierając się na pisowni fonetycznej, co często jest stosowane w realizacji tłumaczeń na gwary i dialekty mówione.

Ze względu na zróżnicowanie języka śląskiego, tekst jest napisany w jednej z jego odmian występującej m.in. w północnych dzielnicach Bytomia, w Radzionkowie, w Piekarach Śląskich. Jest to specyficzna odmiana, charakteryzująca się ”mazurzeniem”, jednak bardzo zbieżna z innymi odmianami śląskiego języka.

O AUTORZE- SKĄD SIĘ WZIĘŁA TA IDEA?

Bo my sam godomy: Cza to zrobić!


Inspiracją do przetłumaczenia części Pisma Świętego na język śląski jest pasja kolekcjonerska tłumacza dr. Gabriela Tobora, burmistrza Radzionkowa. Od ponad 30 lat zbiera on biblie w obcych językach. Obecnie posiada około 200 egzemplarzy Pisma Świętego w 90 językach z całego świata.

W jego kolekcji jest wiele tłumaczeń na gwary i dialekty. Jako Ślązak, od pokoleń związany ze Śląskiem, nie mógł pogodzić się z faktem, że dotychczas, poza niewielkimi fragmentami, nie ukazało się żadne tłumaczenie po śląsku.

Fakt ten nabiera szczególnego znaczenia w kontekście tego, że ponad 800 tys. osób zadeklarowało przynależność do narodowości śląskiej. Stąd decyzja, aby własną kolekcję uzupełnić o język, którym posługiwał się od dzieciństwa. O język, który wciąż jest żywy i obecnie dynamicznie wkracza w obszary kultury, mediów i duchowości. Pierwsza część, Ewangelia według św. Łukasza, została przetłumaczona dla siebie, do „szuflady”. Potem nastąpiła decyzja o przetłumaczeniu całego Nowego Testamentu i przygotowaniu wydania, tak, aby Ślązacy w swojej biblioteczce mogli mieć egzemplarz najważniejszej Księgi Świata w brzmieniu swojej godki.

WYBRANE kopie Z kolekcji tłumacza


Kopia Pisma Świętego 1   Kopia Pisma Świętego 2   Kopia Pisma Świętego 3

Kopia Pisma Świętego 4   Kopia Pisma Świętego 5   Kopia Pisma Świętego 6

przedsprzedaż już niebawem - nie przegap i zyskaj!

Coby była na bifyju, bo przaja Bogu i ślonski godce.

 

Otrzymuj bezpłatne fragmenty z biblii po śląsku

Podaj swój adres e-mail, aby otrzymywać darmowe fragmenty Nowego Testamentu. Poinformujemy Cię również o rozpoczęciu przedsprzedaży w preferencyjnej cenie. Dzięki temu nie przegapisz okazji na zakup tej Księgi, której nakład jest ograniczony.
 

Kupując - pomagasz

2% ze sprzedaży przeznaczamy na dom księży emerytów w katowicach


Dom Księży Emerytów w KatowicachDom spełnia standardy domu całodobowej opieki dla osób starszych, w którym zamieszkuje w pokojach jednoosobowych 40 księży. Wspiera pomocą księży emerytów z terenu archidiecezji katowickiej organizując spotkania okolicznościowe, dni skupienia i turnusy rehabilitacyjne.

Ty też możesz spełnić dobry uczynek i wspomóc Dom Księży Emerytów w Katowicach. Z każdego sprzedanego egzemplarza księgi 2% ceny przekażemy na jego działalność!

www.dke.katowice.pl


Fragment Tłumaczenia Nowego Testamentu

Ewangelia według św. Łukasza, 9, 12-17


12 Juz sie zacynało poleku ćmić i prziszło do Niego dwunostu i godali: Łodprow ludzi, niych se idom do tutejszych mjastecek i wsi, kaj znojdom gospoda i cosik do jodła, bo sam tukej, my som na pustyni. 13 Ale łon pedzioł do nich: Wy dejcie jym jeś. Łoni łodpedzieli: Momy ino pjyć pecynkow chleba i dwje ryby, chyba, że pódymy i nakupjymy jodła dlo wszyskich tych ludzi. 14 A było koło pjyńciu tysiyncy chopa. I pedzioł do swojich uczniow: Kozcie jym siednonć we kupach po myni wjyncy pjyndziesiyńciu.15 I zrobjyli tak i posadziyli wszyskich. 16 A Łon wzion te pjyńć chlebow i dwje ryby, wejrzoł we niebo i pobogosławjoł je, i połomoł i dowoł uczniom, coby dowali ludziom. 17 Jedli i najedli sie wszyscy, i pozbjyrali co łostało, dwanoście koszykow konskow.

Media o Biblii po śląsku

Godajom ło nos we gazytach, radyjoku i telewizorze


SferaTV wywiad


SFERA TV to niezależny producent wielu programów telewizyjnych m.in. reportaży, serwisów informacyjnych, materiałów, interwencyjnych i magazynów.
W wymienionym materiale Bożena Langner opowiada o Bilbii po śląsku.
[ Zobacz reportaż ]
Reportaż o bilbii po śląsku

Dziennik Zachodni o biblii po śląsku


Dziennik Zachodni to regionalna gazeta ukazująca się w województwach śląskim i opolskim
Tomasz Klyta jest autorem artykułu, który ukazał się na łamach tego czasopisma 7 kwietnia 2017, a który traktuje o powodach i kulisach tłumaczenia Biblii.
[ Przeczytaj wywiad ]
Dziennik Zachodni wywiad z Gabrielem Toborem

Silesion


Uruchomiony przez Kamila Durczoka Silesion.pl jest jednym z największych serwisów informacyjnych dotyczących województwa śląskiego.

21.12.2016 Milena Nykiel-Leśnik przeprowadziła wywiad z dr. Gabrielem Toborem, który opowiadał o trudach przekładania Pisma Świętego na śląski.
[ Przeczytaj wywiad ]
Silesion

Wiara.pl


Katolicki serwis internetowy poświęcony informacjom dotyczącym religii, przede wszystkim chrześcijaństwa. Portal jest własnością Wydawnictwa Kurii Metropolitalnej „Gość Niedzielny” w Katowicach (archidiecezja katowicka)
[ Przeczytaj wywiad ]
Wiara.pl

Radio Piekary


Regionalna rozgłośnia radiowa założona w 1996 w Piekarach Śląskich.
Pod poniższym linkiem znajduje się zapis wywiadu z Gabrielem Toborem z dnia 20 grudnia 2016 w audycji Dobry wieczór Śląsk na temat tłumaczenia Pisma Świętego na język śląski.
[ Pobierz i posłuchaj wywiadu ]
Radio Piekary

Radio Piekary


Gość Niedzielny to ogólnopolski tygodnik katolicki wydawany w Katowicach.
Joanna Juroszek jest autorką artykułu "Pan Bóg tyż godo", w którym porusza tematykę Biblii po śląsku.
[ Pobierz i przeczytaj artykuł ]
Gość Niedzielny

Kontakt

w przypadku potrzeby kontaktu prosimy wypełnić poniższy formularz

Zapraszamy również do kontaktu mailowego:
kontakt@bibliaposlasku.pl